SSD återställning när allt annat misslyckas!

När en SSD disk slutar att fungera är det få företag som verkligen kan återskapa era filer på den. Att reparera en SSD disk är en mycket komplicerad process. Plex Data Recovery har unika metoder för att rädda tradiga SSD diskar där till och med världens största dataräddningsföretag misslyckades. Efter det prövade ytterligare ett mindre företag med samma resultat. När Plex Data Recovery fick in SSD disken från kunden (ett företag) kunde vi återskapa 100% av kundens filer på 16 timmar. Mer om det får ni reda på i ett kommande inlägg.

Om du har förlorat data från en SSD, hårddisk eller annan datalagringsenhet är vi här för att hjälpa dig. Plexdata.se tillhandahåller en gratis diagnos och riskfri utvärderingar. För att komma igång, skicka in ett ärende online eller ring oss på 040 132212