Digital bevissäkring, data forensic, Plex iForensic Sweden

Plex iForensic

Plex iForensisk undersökning

Plexdata erbjuder företag och privatpersoner bevissäkring av digitalt material. Plexdata iForensic kan vara att säkra bevis från en dator, hårddisk, USB-minne, mobiltelefon, GPS, DVR eller annan lagringsenhet där man på ett eller annat sätt vill säkra bevis på grund av en eller annan anledning som företag eller privatperson. Det kan även gälla otrohetsmisstankar.

Vi har haft ett uppmärksammat fall i Danmark med ett självmordsärende där polisen lade ner fallet i brist på bevis men de närstående ville veta mer eftersom polisen i detta fall inte gjorde en forensisk undersökning av offrets hårddisk. Den danska polisen kunde inte påvisa något brott och fallet lades ner. Offrets närstående kontaktade Plexdata och en forensisk undersökning av hårddisken utfördes där man kunde konstatera att brott inte kan styrkas på grund av fragment som togs fram av offrets personliga dokument till slut bevisade riktiga fakta som gjorde att familjen kunde acceptera och gå vidare så sakta med vetskapen om att de nu visste vad som hade hänt.

Misstankar?

Gör din anställde något de inte borde göra?
Vet du vad dina barn gör på nätet eller med mobilen?
Misstänker du din partner för otrohet?

SÄKRA DIGITALA BEVIS

Forensisk undersökning. Sveriges rikes lag, dataintrång, säkra digitala bevis

Behöver ni hjälp med att säkra bevis för att ni har starka misstankar eller vet att något olagligt har hänt och behöver säkra bevis för det ändamålet?

Vi kan hjälpa er som vi hjälpt myndigheter, privatpersoner, advokater, företag.

Några av våra kunder:

Tillverkare

Copyright © 2002-2022 Plex Data Recovery Sweden. Alla rättigheter är reserverade.