Data recovery Android mobil

Dataräddning från alla mobiltelefoner på marknaden!

Experter på att rädda Innehållet från er trasiga mobiltelefon

Hjälp med att återställa bilder, filmer, sms, anteckningar och kontakter från din mobiltelefon?

Fuktskadad Mobiltelefon? Lugn!

Badat i sjön med din iPhone?

Många kunder får sin mobil antingen fuktskadad eller komplett vattenskadad där man tappat telefonen från en båt, i toaletten eller badat i sjön/havet. Vanligast är att tappa den i marken eller att mobilen blir överkörd och därefter blir helt obrukbar. Har du nu skött din backup är allt lugnt. Men om inte är det dags att ta kontakt med ett proffs inom området!

Rädda bilder från mobil alla märken och modeller

ibland har man bara en chans att rädda era bilder och filmer från en trasig mobil därför ska man tänka på följande:

  1. När din mobil slutar att fungera helt skall man inte låta någon annan en en renodlad professionell dataräddningsfirma med goda referenser utföra försök till dataräddning.

  2. Det kan ibland vara försent att komma hit efter att någon annat företag misslyckats. Om dem ger sig på att försök reparera moderkortet och de inte vet vad dem gör är risken stor att CPU:n kan kortslutas och då får ingen ut era filer på grund av kryptering.

  3. Får du inte klara besked på att företaget som vill hjälpa dig vet vad dem pratar om eller kan visa referenser bör ni inte lämna er trasiga mobiltelefon där!

Rädda bilder Samsung mobil

Data recovery med chip off teknik

När inget annat hjälper kan man med äldre mobiler utföra en chip-off recovery. Där tar man fysiskt av minneskretsarna från moderkortet och läser av minnet  i en speciell chip läsare. För nyare mobiler där i dagsläget alla är krypterade måste man reparera luren och slå in låskoden så att filer kan fås ut.

Dataräddning Chip-off Samsung S6

Samsung S6 data recovery | 100% lyckad dataräddning.

Även där andra kan ha misslyckats

Här hanterar man alla märken och modeller av mobiltelefoner. Även läsplattor som på ett eller annat sätt slutat att fungera. Även om någon annan sagt att det inte går att rädda ert material så är chansen stor att man kan ändå kan återskapa era filer.

ACER

ALCATEL

ASUS

BENQ

BLACKBERRY

CAT

DELL

ERICSSON

GIGABYTE

GOOGLE

HONOR

HP

HTC

HUAWEI

LENOVO

LG

MICROSOFT

MOTOROLA

NEC

NOKIA

OPPO

O2

ONEPLUS

PANASONIC

PHILIPS

QTEK

SAMSUNG

SHARP

SONY

VIVO

XIAOMI

ZTE

Här hackar man dem flesta mobiltelefoner!

Många gånger kan man ha glömt låskoden till telefonen efter att luren legat i lådan flera år. Efter att en nära gått bort och man vill få ut material från luren. Det finns olika metoder för det. Telefoner av äldre modell är inte krypterade och där kan man få ut data genom en så kallad chip-off recovery. Man tar av minneskretsen och läser av den och extraherar data. Men dagens krypterade telefoner är hårt krypterade och därför en mer komplicerad process att utvinna data. Där finns flera metoder den ena mer komplicerad än den andre och i vissa fall väldigt tidskrävande. 

Glömt låskoden? Oftast inga problem!

Även om du glömt bort låskoden till din mobil kan man med flesta modeller på olika sätt ta sig in och extrahera ut ert material.

  • Att själv eller låta någon annan som inte dagligen jobbar med dataräddning innebär en stor risk för dina filer.

  • Lämna endast din iPhone eller iPad till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning. Ibland har man bara EN chans!

  • Plex Data Recovery har sedan 2003 hjälpt både privatpersoner, företag och myndigheter med att säkra/rädda deras innehåll på trasiga mobiler.

  • Här hanterar alla märken och modeller av mobiltelefoner, läsplattor som på ett eller annat sätt inte fungerar mera. Även om någon annan sagt att det inte går så är chansen stor vi återskapar dina filer ändå.

  • I labbet har man endast de bästa verktygen för mikrolödning under mikroskop där man är ett av de få företag i Sverige som verkligen kan och utför dessa jobb på plats och inte skickar det till Kina som andra respektabla företag gör.
 

Datarescue mobiltelefon

Överkörd mobiltelefon?

En HTC telefon som glömdes på biltaket. Telefonen trilla av från taket och blev överkörd flertalet gånger. Alla filer återställdes 100%.

Ring en expert för råd och hjälp innan ni gör något själv!!

Rädda bilder överkörd mobil. Glömde telefonen på biltaket. 100% återställd.
Vad kostar det och hur går processen till?
En gratis analys ger svar!

Efter att man blivit godkänd för en gratis diagnos och diagnosen blivit klar har man kommit fram till vad som är fel med er mobil och vad som behöver göras för att rädda era bilder, filmer eller dokument.

Är det logiska, elektroniska eller fysiska problem med er mobil telefon? Behöver man använda reservdelar för att reparera er lagringsenhet och eventuellt lyckas få ut era filer? Det finns många frågor som behöver svar.

Oavsett vilket kommer ni att bli kontaktad efter den kostnadsfria analysen för att ta ett beslut om man skall fortsätta arbetet i händelse av nödvändiga reservdelar delar eller annat ni behöver veta för att en eventuell framgångsrik dataåterställning. Om ni inte vill fortsätta i detta steg är där ingen avgifter alls efter den kostnadsfria diagnosen.

Klicka här för info om iPhone, iPad Recovery

Samsung recovery. Rädda bilder samsung
Rädda bilder mobil

Inga problem!

Cookiemeddelande!
Om du accepterar nödvändiga cookies så klicka på knappen för att komma in på vår webbplats.
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige