Data recovery PC eller Laptop

Dataräddning från alla PC märken på marknaden!

Experter på att rädda era filer från en PC

Hjälp med att återskapa bilder, filmer, och dokument från er trasiga Laptop eller stationära dator

Laptop vill inte starta?

windows krasch?

När en laptop eller dator inte vill starta mer kan det bero på flera olika anledningar. Det vanligaste är att man får problem med sin hårddisk eller Ssd och datorn inte längre vill starta. Du kanske får en blå skärm eller att Windows vill reparera men lyckas aldrig slutföra det. Det brukar vara allvarliga problem och det bästa är att ni ringer en expert för råd och support.

Probem med hårddisk eller sSD?

I varje dator sitter antingen en SSD eller hårddisk. De kan av olika anledningar sluta fungera och då kan alla er filer vara förlorade i värsta fall. Det är av allra högsta vikt att ni vänder er till en expert inom området. Plexdata har mer än 20 års erfarenhet inom dataräddningsbranschen och borgar för god service och kvalitet.

Av erfarenhet när en hårddisk eller SSD slutar att fungera skall man inte låta någon annan en en renodlad professionell dataräddningsfirma med goda referenser utföra försök till dataräddning.

Det kan ibland vara försent att komma hit efter att någon annat företag misslyckats. Om de ger sig på dataåterställning utan erfarenhet om varje enskild enhet och rätt verktyg är risken stor för total dataförlust!

Får du inte klara besked på att företaget som vill hjälpa dig vet vad dem pratar om eller kan visa referenser bör ni inte lämna er trasiga SSD eller hårddisk där!

Blue screen of death

Återställer era filer från laptop eller PC dator

Hjälp med Blue screen error. Hdd error, hårddisk error, ssd error.

PC recovery när följande fel har hänt:

Återställa data från PC dator som inte startar i Windows

När en Laptop eller stationära dator inte vill starta mer kan det bero på att din hårddisk eller SSD disk börjat eller har redan gett sig. Har du inte gjort en backup på dina filer är det högtid nu! Skulle du få problem så tveka inte att ringa för hjälp 040-132212.

Windows bootar inte upp mer?

Boot problem Windows?

Operating system not found. Missing operating system

operativ-system-saknas

När du stöter på problem som ”Operativsystem hittades inte” eller ”Windows-hårddiskproblem” finns det vissa åtgärder du bör undvika för att förhindra ytterligare komplikationer och öka chanserna för framgångsrik återställning.

Viktiga råd vid en datorkrasch och problem med hårddisk eller Ssd:

Det är naturligt att känna sig frustrerad eller orolig, men panik kan leda till förhastade beslut som kan förvärra situationen. Håll dig lugn och närma dig problemet metodiskt.

Att kontinuerligt starta om datorn kanske inte löser problemet och kan potentiellt orsaka ytterligare skada. Om det finns ett maskinvaruproblem kan alltför många omstarter förvärra det.

Formatering av enheten bör betraktas som en sista utväg. Det kommer att radera all data på enheten, vilket gör återställning svårare eller till och med omöjlig.

Om du misstänker ett maskinvaruproblem med hårddisken, undvik att försöka öppna den själv. Hårddiskar är känsliga för mikroskopiska dammkorn. Att öppna hårddisken i en icke-steril miljö kan leda till irreparabel skada.

Felmeddelanden som ”Operating System Not Found” eller varningar om hårddiskproblem bör tas på allvar. Att ignorera dem eller avfärda dem som tillfälliga fel kan leda till allvarligare problem i efterhand.

Även om det finns många programvarualternativ för dataåterställning och reparationer, kan det potentiellt göra saken värre att använda dem utan ordentlig förståelse. Undvik att använda obekant eller overifierad programvara som kan leda till dataförlust.

Om din dator avger ovanliga ljud (klickar, gnisslar etc.), stäng av den omedelbart. Dessa ljud kan indikera en trasig hårddisk och fortsatt användning kan leda till ytterligare skador.

Om du är osäker på orsaken till problemet eller känner dig obekväm med felsökning, är det bäst att söka professionell hjälp. Kvalificerade tekniker kan diagnostisera problemet exakt och rekommendera lämpliga lösningar.

Windows upptäckte ett hårddiskproblem

Dataräddning windows

Windows upptäckte ett hårddiskproblem

Hjälp med att rädda data från laptop eller stationära dator. Oavsett problem eller skada kan Plexdata hjälpa er.

Ring en expert för råd och hjälp innan ni gör något själv!!

Vad kostar det och hur går processen till?
En gratis analys ger svar!

Efter att en gratis diagnos har utförts har man kommit fram till vad som är fel med er lagringsenhet och vad som behöver göras för att rädda era filer.

Är det logiska, elektroniska eller fysiska problem med er lagringsenhet? Behöver man använda reservdelar för att laga/reparera er enheten för att eventuellt lyckas få ut era filer? Det finns många frågor som behöver svar.

Oavsett vilket kommer ni att bli kontaktad efter den kostnadsfria analysen för att ta ett beslut om man skall fortsätta arbetet i händelse av nödvändiga reservdelar delar eller annat ni behöver veta för att en eventuell framgångsrik dataåterställning. Om ni inte vill fortsätta i detta steg är där ingen avgifter alls efter den kostnadsfria diagnosen.

Reparera ssd, fixa ssd disk, trasig ssd disk, död ssd disk, seg ssd

Rädda SSD

Klicka på bilden för mer info om Data Recovery Hårddisk

Rädda hårddisk

Klicka på bilden för mer info om Data Recovery SSD

DIY?

  • Att själv eller försöka låta någon som inte dagligen jobbar med dataräddning innebär en stor risk för dina filer.

  • Lämna endast din PC eller laptop till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning. Ibland har man bara EN chans!

Laga hårddisk eller SSD disk

Inga problem!

Cookiemeddelande!
Om du accepterar nödvändiga cookies så klicka på knappen för att komma in på vår webbplats.
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige