Hårddiskkrasch? Ingen panik!

Här Räddar man innehållet på trasiga hårddiskar

Datarekonstruktion hårddisk/extern hårddisk. Dataåterställning från alla hårddisk märken på marknaden

En gratis analys ger svar

Vad kostar det och hur fungerar processen?

Under en kostnadsfri analys får man reda på vad som är fel på hårddisken och vad som krävs för en lyckad dataräddning.

Är det elektroniska, logiska eller fysiska fel på hårddisken? Behöver man använda reservdelar för att reparera er hårddisk så filerna kan återställas? En gratis analys utförs först. Här tar man reda på dem faktiska problemen er hårddisk har.

Du blir sedan kontaktad och får reda på vad som är fel på hårddisken och vad man behöver göra för en eventuell lyckad dataräddning. Du får även reda på om eventuella reservdelar behöver användas.  Sedan ges ett kostnadsförslag som ni får godkänna innan arbetet påbörjas.  Om man mot förmodan inte kan rädda era filer på grund av för stora skador på hårddisken kostar det ingenting förutom eventuellt använda reservdelar och i enstaka fall en mindre analys kostnad beroende på vad för sorts hårddisk som skickas in. Allt det här får du reda på i förväg och du väljer om man skall påbörja arbetet eller avsluta ärendet helt utan kostnad.

Vid lyckad dataräddning levereras era filer på en ny extern hårddisk eller av er inlämnad extern hårddisk. Återskapad data kan även laddas ner från vår molntjänst gratis om inte det är allt för stora datamängder.

Den sandfyllda hårddisken!

Sandfylld Hårddisk!

Plexdata lyckades med det omöjliga och knep 1:a platsen i världens största dataräddingstävling med detta bidrag

reparerar och lagar din hårddisk

Plex Data Recovery erbjuder professionell dataräddning för alla typer av interna och externa hårddiskar. Om du drabbats av en hårddiskkrasch och inte längre kan komma åt dina filer kan du få hjälp här. Här har man hjälpt kunder med att återställa deras filer sedan 2003!

Oavsett märke, modell eller typ av hårddisk kan vi rädda era bilder, filmer och dokument från hårddiskar som andra kan anse omöjliga att rädda. Har din hårddisk redan varit hos ett annat företag och du fått dåliga nyheter? Här återställer man ofta hårddiskar där andra kan ha misslyckats.

Datarecovery hårddisk oavsett tillverkare

Seagate data recovery WD data rescue Toshiba dataräddning Sandisk dataräddning Lacie dataräddning Kingston Datarescue

Att tänka på vid ett hårddisk haveri

Oftast bara liten chans att återställa era filer när.....

man repeterat testar en skadad hårddisk och speciellt lämnar in den till fel ställe kan det sluta mycket illa! Dagens hårddiskar är mer känsliga än äldre hårddiskar på grund av ny teknik som kallas SMR hårddiskar som oftast är låsta och även krypterade via hårddiskens styrkort.

Den så kallade ”window of opportunity” på dessa SMR hårddiskar när det gäller en lyckad dataräddning är mycket kortare jämfört med äldre typ av hårddiskar (CMR). Har ni prövat på mer än en dator är det dags att vända sig till ett proffs innan det är försent. Det kan annars sluta i total katastrof och inga filer kanske kan räddas någonsin! Det går INTE att ångra i efterhand!

Rädda hårddisken själv?

Hårddisk öppnad i renrum för reparation och extrahering av data
 • Om du märker att din hårddisk, externa hårddisk, pc, mac eller laptop inte beter sig som vanligt är det dags att säkerhetskopiera dina viktiga filer innan det är försent.

 • En hårddisk eller Ssd som du inte får åtkomst till längre kan vara ett mycket allvarligt problem. Tidsfönstret för att återställa dina filer är ofta mycket kort så det är av allra högsta vikt att ni inte låter någon annan än en renodlad dataräddningsfirma med lång erfarenhet titta på er enhet. Värt att säg mer än en gång!

 • Stäng av din dator eller hårddisk omedelbart om du hör klick, skrapljud eller andra onormala ljud!

 • Lämna din trasiga hårddisk till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning. Ibland har man bara EN chans!

 • När en mekanisk hårddisk gör konstiga ljud ifrån sig bör den överlåtas till ett professionellt företag om data på hårddisken är viktiga. Låt ALDRIG någon öppna din hårddisk! Av erfarenhet och i värsta fall kan det sluta med total dataförlust. Det går inte att ångra i efterhand.

Vad händer efter att mina filer återställts?

Då är det goda nyheter!

I händelse av framgångsrik dataåterställning presenteras alla återställda filer i en tittar vänlig rapport/fil-lista som skickas via e-post och är ett bevis på att dina filer har återställts. Denna rapport presenterar även eventuellt trasiga filer separat.

Återställda filer säkras sedan på vår krypterade filserver enligt vårt sekretessavtal. Det är i den här situationen ni får en offert för att köpa de återställda filerna filer. Ni bestämmer själv om ni vill ha dem eller inte. Inget tvång att l köpa rekonstruerad data

Man kan sedan ladda ner filerna via Internet eller så kopieras filerna till en ny extern hårddisk eller ett USB-minne som ni antingen köper här eller skickar med/lämnar in. Ni får även råd och support om hur sköter sin backup och hur man gör det på enklaste och bästa sätt.

Risken för total dataförlust

 • Att försöka låta någon som inte dagligen jobbar med dataräddning innebär en stor risk för dina filer. Lämna endast din trasiga hårddisk till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning. Ibland har man bara EN chans!

 • På bilden ser ni repor på skivan som spritt sig till alla ytor. disken var på ett annat ställe där de tvinga disken till läsning efter fått kontakt med den och låt den gå över natten som slutade i katastrof. Hade kunden kommit hit först hade chansen varit väldigt hög för en lyckad dataräddning baserat på mer än 20 års erfarenhet av professionell dataräddning.
 
Repor på skivorna inuti en hårddisk
Hårddisk som har varit någon annanstans. I det här fallet är det över!

Vilka problem kan en hårddisk råka ut för?

 1. Fysisk skada: Fysisk skada är en av de vanligaste orsakerna till fel på dessa enheter. Att tappa, böja eller utsätta dem för extrema temperaturer eller fukt kan leda till skador på de interna komponenterna, vilket gör att de inte fungerar.

 2. Slitage: Flash-enheter och minneskort har ett begränsat antal skrivcykler. Varje gång data skrivs till enheten försämras en liten del av minnet. Med tiden kan detta leda till att minnet blir oanvändbart, särskilt om det är en enhet av låg kvalitet eller mycket använd.

 3. Korruption av filsystemet: Om filsystemet på flash-enheten eller minneskortet skadas på grund av felaktig utmatning, plötsligt strömavbrott under dataöverföring eller programvaruproblem, kan det bli oläsligt för operativsystemet.

 4. Elektroniskt fel: Liksom alla elektroniska enheter kan flash-enheter och minneskort uppleva elektroniska fel på grund av tillverkningsfel, elektriska överspänningar eller andra problem med de interna kretsarna.

 5. Virus eller skadlig kod: Flash-enheter och minneskort kan infekteras med virus eller skadlig kod, vilket kan skada data och hindra dem från att fungera korrekt.

 6. Ålder: Med tiden kan prestanda och tillförlitlighet för flash-enheter och minneskort försämras på grund av åldersrelaterade faktorer.

Rädda hårddisk

Hårddisken syns inte i BIOS?

Cookiemeddelande!
Om du accepterar nödvändiga cookies så klicka på knappen för att komma in på vår webbplats.
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige