Laga usb-minne | Rädda bilder Minneskort

Dataräddning från alla typer usbminnen och minneskort

känns inte minneskortet eller usb-minnet igen av datorn?

Ett minneskort kan helt utan förvarning sluta att fungera

Usb Minnet Känns Inte Igen Längre?

Följande fel kan man hjälpa er med:

Rädda dokument och bilder från ett trasigt usb minne via chip off teknik. Laga usb minne
Rädda dokument och bilder från ett trasigt usb minne via chip off teknik. Laga usb minne

När minneskortet eller USB-Minne inte längre dyker upp på skrivbordet, syns i bios eller vill ansluta kan vi hjälpa er med dem bästa verktygen i världen.

Vad händer efter man räddat mina filer?

Då har man en nöjd kund!

Vid en framgångsrik dataräddning presenteras återställda filer i en tittar vänlig rapport/fillista som skickas via e-post. Det är ett bevis på att dina filer har återskapats. Ni kommer också att få en rapport om eventuellt skadade filer för sig.

Återställda filer säkras sedan på en krypterade filserver enligt vårt sekretessavtal. Det är i den här situationen ni får en offert för att köpa de återställda filerna filer. Ni bestämmer själv om ni vill köpa dem eller inte.

Man kan sedan ladda ner filerna via Internet eller så kopieras de till en ny extern hårddisk eller ett USB-minne.

Dataåterställning från alla tillverkare på marknaden

Samsung
Micron
Toshiba
ADATA
PNY
Apacer
Sony
Lexar
Sandisk
Transcend
Kingston
Siemens

Dött microSD kort?

MicroSD recovery mikrolödning i mikroskop
Avläst MicroSD. Mikrolödning under mikroskop

Dataräddning från usb minnen och minneskort är en mycket komplicerad process. Det finns inte många företag som kan hantera dessa komplexa ärenden. Plexdata är ett av dessa få företag som kan hantera dessa ärenden internt. Behöver du hjälp med ett flashminne inte längre känns igen eller dyker upp i datorn? Då har du kommit rätt. Oavsett hur skadan inträffade kan det vara väldigt tråkigt att förlora sina viktiga filer.

Vad kostar det att rädda ett minneskort och hur går det till?
En gratis analys ger svar!

Efter att en gratis diagnos har utförts har man kommit fram till vad som är fel med er minneskort och vad som behöver göras för att rädda era filer.

Är det logiska, elektroniska eller fysiska problem med ert minneskort/usb minne? Behöver man använda reservdelar för att laga/reparera ert flashminne för att eventuellt lyckas få ut era filer? Stödjer ert minne en chip off recovery eller komplett chip swap? Det finns många frågor som behöver svar.

Oavsett vilket kommer ni att bli kontaktad efter den kostnadsfria analysen för att ta ett beslut om man skall fortsätta arbetet i händelse av nödvändiga reservdelar delar eller annat ni behöver veta för att en eventuell framgångsrik dataåterställning.Om ni inte vill fortsätta i detta steg är där ingen avgifter alls efter den kostnadsfria diagnosen.

Mikrolöddning minneskort

Här reparerar och hanterar man alla typer och märken av minneskort och usb-minnen

Rädda kamera minne (SD kort)

Sd kort chip off teknik
SD kort chip off teknik

Varför slutar ett minneskort att fungera?

 1. Fysisk skada: Fysisk skada är en av de vanligaste orsakerna till fel på dessa enheter. Att tappa, böja eller utsätta dem för extrema temperaturer eller fukt kan leda till skador på de interna komponenterna, vilket gör att de inte fungerar.

 2. Slitage: Flash-enheter och minneskort har ett begränsat antal skrivcykler. Varje gång data skrivs till enheten försämras en liten del av minnet. Med tiden kan detta leda till att minnet blir oanvändbart, särskilt om det är en enhet av låg kvalitet eller mycket använd.

 3. Korruption av filsystemet: Om filsystemet på flash-enheten eller minneskortet skadas på grund av felaktig utmatning, plötsligt strömavbrott under dataöverföring eller programvaruproblem, kan det bli oläsligt för operativsystemet.

 4. Elektroniskt fel: Liksom alla elektroniska enheter kan flash-enheter och minneskort uppleva elektroniska fel på grund av tillverkningsfel, elektriska överspänningar eller andra problem med de interna kretsarna.

 5. Virus eller skadlig kod: Flash-enheter och minneskort kan infekteras med virus eller skadlig kod, vilket kan skada data och hindra dem från att fungera korrekt.

 6. Ålder: Med tiden kan prestanda och tillförlitlighet för flash-enheter och minneskort försämras på grund av åldersrelaterade faktorer.

För att förlänga livslängden på dina flash-enheter och minneskort är det viktigt att hantera dem med försiktighet, undvika att utsätta dem för extrema förhållanden, säkert mata ut dem från enheter och regelbundet säkerhetskopiera viktig data till andra lagringsmedia.

Det är viktigt att notera att livslängden för flash-enheter kan variera beroende på kvaliteten på flashminnet som används i deras konstruktion och användningsmönster. Högkvalitativa flashenheter kan ha en längre livslängd och klara fler skriv- och raderingscykler innan fel.

Datarescue minneskort

Experter på att rädda bilder från flashdiskar och minneskort

DIY?

 • Att försöka låta någon som inte dagligen jobbar med dataräddning innebär en stor risk för dina filer.

 • Lämna endast ditt minneskort till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning för ibland har man bara EN chans!

Hur fungerar ett usb-minne eller kamera minneskort?

Flash-enheter använder en typ av minne som kallas NAND-flashminne, som har en begränsad livslängd när det kommer till skriv- och raderingscykler. Denna begränsning är vad som orsakar slitage på flash-enheter och så småningom leder till att slutar plöstlsigt att fungera.

Så här fungerar en flashdisk och deras livscykel:

 1. NAND-flashminne: NAND-flashminne består av minnesceller som lagrar data i form av elektriska laddningar. Dessa celler är organiserade i sidor och flera sidor bildar ett block.

 2. Skriv- och raderingscykler: När du sparar data på en flashenhet skrivs data till NAND-flashminnescellerna. På samma sätt, när du raderar data från enheten, raderas minnescellerna. Varje skriv- och raderingsoperation orsakar dock en liten skada på minnescellen.

 3. Begränsad livslängd: Flash-enheter har ett begränsat antal skriv- och raderingscykler som varje minnescell kan uthärda innan den blir opålitlig. Detta nummer kallas vanligen för ”programradering” eller ”P/E” cykelgräns. I takt med att tekniken har utvecklats har P/E-cykelgränsen ökat, men det är fortfarande en begränsande faktor.

 4. Slitageutjämning: För att mildra påverkan av slitage använder flash-enheter en teknik som kallas ”slitageutjämning”. Slitageutjämning fördelar skriv- och raderingsoperationer jämnt över alla minnesceller, så att vissa celler inte slits ut snabbare än andra. Detta förlänger flashenhetens totala livslängd.

 5. Slut på livet: Så småningom, efter ett visst antal skriv- och raderingscykler, kommer vissa minnesceller att bli utslitna och kan inte längre lagra data på ett tillförlitligt sätt. När ett betydande antal celler når detta tillstånd börjar flashenhetens prestanda försämras, och fel kan uppstå vid läsning eller skrivning av data. Vid denna tidpunkt anses flashenheten ha nått slutet av sin livslängd.

 

Data recovery Macair, Macbook, Xmac, imac
Vi strävar efter att göra våra kunder nöjda

Så låt oss vara lyckliga tillsammans

Cookiemeddelande!
För att sidan skall fungera korrekt måste du acceptera nödvändiga icke spårbara cookies. Välkommen!
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige