Datarecovery SSD

Har er laptop eller dator känts seg sista tiden?

Dataräddning SSD | Portabel SSD

Dataräddning från alla SSD märken på marknaden oavsett typ av SSD-disk.

Fixa det själv?

Att tänka på vid en SSD-krasch

Fönstret för en lyckad dataräddning för en problematisk Ssd är väldigt liten även med lång erfarenhet och med dem bästa verktygen i världen.

Reparera ssd, fixa ssd disk, trasig ssd disk, död ssd disk, seg ssd

En SSD kan vara ganska säker mot stötar, men inget att lita på som säker lagring.

  • Har du nu skött din backup är allt lugnt. Men om inte är det dags att ta kontakt med ett proffs inom området!

  • Dataåterställning för moderna SSD diskar är fönstret för en lyckad dataräddning väldigt liten även med lång erfarenhet och med bästa verktygen i världen. Så ser det ut idag med  dagens moderna SSD diskar jämfört med traditionella hårddiskar är skillnaden markant stor.

  • När en SSD disk väl gett sig skall man inte låta någon annan en en renodlad professionell dataräddningsfirma utföra försök till dataräddning. Ibland kan det vara försent att komma till Plexdata efter att någon annan utan rätt verktyg och kompetens misslyckats.

  • Chanserna för en lyckad dataräddning minskar drastiskt i det läget! Når någon annan i försök att tvinga en trasig SSD disk till läsning kan sluta med att SSD disken låser sig helt. När det väl gått för långt kan ingen i hela världen hjälpa er. Kanske inte heller för all framtid!

  • Om du märker att din externa SSD, laptop eller stationära dator inte beter sig som vanligt är det dags att säkerhetskopiera dina viktiga filer innan det är för sent!

  • Har du en SSD-disk som blivit seg eller trög och svarar inte lika snabbt som den brukar? Stäng av den om inte ni kan göra en backup på era filer! Tvinga inte en trasig SSD disk till läsning när den inte kan. Den kan låsa sig för alltid i värsta fall.

  • Stäng av din dator eller SSD omedelbart om du inte får kontakt med din ssd enhet längre.

  • Om en gratis vanlig programvara för dataåterställning inte fungerar har er ssd disk allvarliga skador.

  • Lämna endast din SSD-disk till någon som verkligen har erfarenheten och rätt utrustning.

SSD känns inte igen?

Plexdata erbjuder professionell dataåterställning för alla typer av interna och externa SSD-enheter. Om din ssd disk inte  känns igen längre eller inte dyker upp på skrivbordet och ni inte längre kan komma åt viktiga filer erbjuder Plexdata kostnadsfri konsultation och analys av er enhet.

Det finns en stor chans att man kan återställa alla era filer med ledande teknik och mer än 20 års erfarenhet. Oavsett märke, modell eller typ av SSD-disk är chansen stor att era filer kan rekonstrueras. Ibland även där andra professionella dataräddningsfirmor anser det inte går återställa era filer. Men väl på Plexdatarecocery lyckas man!

Har er SSD redan varit hos ett annat företag och ni fått dåliga nyheter? Plexdata återställer ofta SSD diskar där andra kan ha felat.

När världens största företag misslyckats!

Efter att två erkända dataräddningsföretag misslyckats kunde sedan Plexdata rädda all data åt kunden!
Data recovery SSD
SSD känns inte igen i bios eller ens dyker upp på datorn.

Tre SSD diskar som ofta får problem!

Data Recovery Sandisk Extreme

Data Recovery Lacie rugged SSD

Data Recovery Samsung Portable

Sandisk Extreme Portable

Sansdisk Extreme Portable kraschar ofta och dem får vi in ganska många av nu för tiden och 9/10 av dem lyckas man rädda.

Lacie rugged SSD

Lacie rugged kan få allvarliga problem  och ju mer man testar den desto mindre chans att det går att rädda något innehåll.

Samsung Portable SSD

Samsung Portable SSD T5- T7 kraschar också ofta och kan vara allvarligt i vissa fall. Testa inte den mer än nödvändigt vid proböem!

SSD rescue
Dataåterställning av död ssd-enhet som inte känns igen i bios.

Om dataräddningen lyckas?

Då firas det 🙂

I händelse av framgångsrik dataåterställning presenteras alla återställda filer i rapport/fil-lista som skickas via e-post och är ett bevis på att dina filer har återställts. Eventuellt skadade filer presenteras i samma lista.

Ni får ett kostnadsförslag efter den kostnadsfria analysen. Återställda filer säkras sedan på vår krypterade filserver enligt vårt sekretessavtal. Ni avgör sedan om ni vill köpa återställda filer. Filerna levereras via Internet eller så kopieras de till en ny extern hårddisk eller ett USB-minne.

Om du inte kommer åt din Ssd eller hårddisk kan du kontakta en dataåterställningsingenjör och få ett svar på dina frågor.

Vad kan det kosta att rädda data från en ssd disk?

En gratis analys ger dig svaret!

Under den kostnadsfria analysen kommer man fram till vad som är fel med er SSD-enhet.

Är det elektroniska, logiska eller fysiska problem med SSD disken?

Behöver man reservdelar för att få igång er SSD för att eventuellt lyckas återställa era filer? Stödjer din ssd disk en chip swap? Det finns många frågor som behöver svar.

Oavsett vilket kommer ni att bli kontaktad efter den kostnadsfria analysen för att ta ett beslut om man skall fortsätta arbetet i händelse av nödvändiga reservdelar delar eller annat ni behöver veta för att en eventuell framgångsrik dataåterställning.

Om ni inte vill fortsätta i detta steg är där ingen avgifter alls efter den kostnadsfria diagnosen.

död SSD
Dataåterställning från alla typer och SSD-gränssnitt!

Plexdata reparerar och återskapar era filer från er döda ssd där andra kan misslyckas!

SSD känns inte igen?

Om er SSD disk plötsligt slutar att fungera ska ni inte starta den mer! Fönstret för en lyckad dataräddning är mycket kort, ibland bara minuter!

Slö eller seg SSD disk

När en SSD disk inte svara som vanligt är det ett tydligt tecken på att den håller på att ge sig. Kan inte säkerhetskopiera era filer stäng av er enhet direkt!

SSD disk var på två företag

Innan den kom till Plexdata hade både Ontrack/Ibas och Ahlberg Data misslyckats. Efter 17 timmar i labbet kunde man återskapa 100% av kunden filer! Läs mer här.

laga ssd, ocz recovery, intenso ssd recovery,
Här strävar man efter att göra kunderna nöjda

Så låt oss vara lyckliga tillsammans

Cookiemeddelande!
För att sidan skall fungera korrekt måste du acceptera nödvändiga icke spårbara cookies. Välkommen!
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige