Fråga: Kan man laga eller rädda en trasig hårddisk?

Svar: Ja det kan man i dem flesta fall. En trasig hårddisk kan ha många olika fel. Det kan vara logiska, elektroniska eller fysiska fel. Oavsett fel skall man alltid ta det på högsta allvar speciellt om disken för oljud med sig direkt efter uppstart (klickar, tickar) för då ska den stängas av omedelbart. Ibland har man bara en chans att rädda innehållet på en defekt hårddisk. Lämna endast in din externa hårddisk till ett företag med lång erfarenhet, rätt kompentens och som använder kvalificerade verktyg annars kan det sluta i katastrof för er. Plexdata har mer än 20-års erfarenhet inom professionell dataräddning. Läs mer om hårddiskkrasch

Fråga: Varför dyker inte min hårddisk upp på skrivbordet?

Svar: Om din portabla eller externa hårddisk inte dyker upp på skrivbordet eller inte känns igen kan man själv testa med att byta USB kabeln. Om samma problem kvarstår kan disken ha allvarliga problem. En portabel hårddisk kan ha många fel speciellt är dem känsliga för slag och stötar som de oftast blir utsatta för eftersom de är bärbara och tas med överallt. Det är därför man ska ta detta på största allvar och inte testa den mer än nödvändigt. En fysisk skada på en portabel hårddisk kan växa fort och bli så pass stora att ingen någonsin kan rekonstruera era filer. För disken oljud efter uppstart (klickar, tickar) skall den omedelbart stängas av! Ibland har man bara en chans att rädda innehållet på en defekt hårddisk. Lämna endast in din externa hårddisk till ett företag med lång erfarenhet, rätt kompentens och som använder kvalificerade verktyg annars kan det sluta i katastrof för er. Hårddiskkrasch

Fråga: Kan man laga ett USB minne?

Svar: Ett USB minne är så kallat ett flashminne som består av kretskort, minneskrets/ar och en controller bland andra mindre komponenter. Ett USB minne kan sluta fungera av olika anledningar. De kan vara yttre påverkan, ålder eller dålig kvalitet. Yttre påverkan kan vara ett brutet USB minne som i de flesta fall går att återskapa era filer. När det gäller minneskretsen/kretsarna så kan dem bara lagra data ett visst antal gånger innan så kallat cellen eller en sektorn dör. Det är här controllern kommer in i bilden som hanterar alla felaktigheter celler/sektorer och flyttar data som ligger i en sektor som håller på att dö till en frisk sektor innan den dör helt. Controllern har koll på allt detta så dina filer på USB minnet alltid är intakta. Men när det uppstår fler defekta sektorer på minneskretsarna än vad controllern kan hantera så slutar ert usb-minne att funka. Då kan controllern inte längre översätta dina filer eftersom den endast kan hantera ett visst antal fel som har läsfel och controllern kan inte längre översätta dina filer. Ett USB minne kan vara av dålig kvalitet också. Speciellt ”No name” företags logo USB minnen. I alla fallen ovan kan man oftast få tillbaka era filer med rätt verktyg och olika tekniker såsom chip off tekniken där man fysiskt tar av era minneskretsar och läser av dem och sedan med hjälp av era dumpar simulera er controller som är unik för er modell av USB minne och ett måste för att få ut era filer. Annat är att man mikro löder och reparerar och lagar ert USB minne så pass mycket så det räcker att få ut era filer. Att återskapa data från USB minnen är komplicerad och ibland en väldigt tidskrävande process om chippen måste läsas om med olika volt styrkor så att resultatet blir bättre. Vilket sätt man bemöter ert trasiga USB minne får en kostnadsfri analys utvisa. USB/Minneskort krasch

Fråga: Varför funkar inte min hårddisk? Datorn vill formatera den?

Svar: En dator som plötsligt vill formatera din hårddisk som fungerat utan problem innan kan tyda på att hårddisken har läsfel eller elektroniska problem som gör att datorn inte känner igen din hårddisk på ett normalt sätt längre. Det är så klart allvarligt eftersom man inte får åtkomst till sina filer. Om problemet kvarstår efter ett andra försök så stäng av er enhet och starta den inte mer! Disken kan ha olika fel. Elektroniska, fysiska eller logiska. Chansen är stor att era filer kan räddas men låt ett proffs titta på ert problem om ni är rädd om era filer. Dataräddning Malmö

Fråga: Min hårddisk föll i golvet kan jag rädda materialet på den?

Svar: I dem flesta fall går det att återskapa era filer men det hänger helt och hållet på vad vår renrumsinspektion utvisar. De värsta skadorna en hårddisk kan få är att just falla i golvet speciellt om den är igång samtidigt. I sådana här delikata och komplexa fall skall ni alltid anlita någon men lång erfarenhet för här det verkligen oftast en chans som gäller för lyckad dataräddning. Plexdata har under 20 år lyckats rädda material där andra företag sagt att det inte går. Hårddiskkrasch

Fråga: Vad är det vanligaste felet på en SSD disk som slutat att fungera?

Svar: De vanligaste felen eller problemen med en SSD disk som plötsligt slutat fungera oavsett gränssnitt är slitaget på minneskretsarna. På en SSD disk finns det oftast en eller flera minneskretsar som består av din totala storlek i GB/TB. Dessa minneskretsar slits med tiden och efter många läs och skriv operationer blir minnescellerna svaga och antalet ECC-fel blir större än ECC-algoritmen kan hantera och som ett resultat av det blir firmware strukturen skadad (man får läsning med fel eller ingen läsning alls av sektorerna). Så efter man satt ström till SSD disken finns det ingen översättare i RAM minnet därav blir enheten i ett förlamat tillstånd. USB minnen och kamera minnen fungerar på liknande sätt. Plexdata har en lösning till de flesta SSD diskar på marknaden även där andra sagt att ingen lösning finns tillhanda. SSD krasch

Fråga: Varför får jag ingen kontakt med min NAS?

Svar: En NAS är en så kallat Network Attached Storage. Det är en filserver där man lagrar sina filer över nätverket. Inuti en Nas kan man ha en till flera hårddiskar. En anledning till att en Nas kan gå ner eller varför man inte får kontakt med sina filer längre är just hårddisk problem som oftast kan vara allvarligt. Det innebär en stor risk att utföra en rebuild på en degraderad NAS server. En NAS med flera diskar körs oftast på en mirror eller raid5 och i vissa fall raid6 eller raid10. När du får problem med NAS bör ni vända er till ett proffs och inte själva försöka fixa felet eller lämna problemet till din lokala datorbutik. Är ni rädd om innehållet så tänk två gånger vem ni lämnar in er defekta NAS till. Plexdata har mer än 20-års erfarenhet inom NAS rekonstruktion och raid recovery. NAS, SAN, DAS krasch

Fråga: Hur räddar man data från en serverkrasch?

Svar: En serverkrasch är det sista man vill uppleva som företagare och kan vara kostsamt när allt ligger nere. En raid array består av flertalet SATA, SAS eller SSD diskar. När en server går ner helt på grund av diskarna i systemet som fallerat skall man ta det på högsta allvar. För att snabbast komma igång skall man omgående ringa ett proffs som har mångårig erfarenhet och kompetens och dem rätta verktygen för att säkert få tillbaks era filer. Att låta sin it-tekniker försöka fixa det slutar oftast med katastrof och i vissa fall kan inte ens Plexdata få tillbaka era filer och kan inte vi återskapa er felande server kan ingen annan heller. På den nivån jobbar man på. Så tänk noga efter och låt aldrig er tekniker utföras en ”rebuild” på en server som kraschat! Oavsett antal diskar eller server system ni har kan Plexdata hjälpa er akut. I dem flesta fall kan filerna levereras redan samma eller nästföljande dag. Serverkrasch

Fråga: Kan jag få ut mina bilder från en vattenskadad mobiltelefon?

Svar: I dem flesta fall lyckas man återskapa era bilder och filmer från en vattenskadad mobiltelefon oavsett hur länge den legat. Men en fördel är om den kommer in fort. En diagnos utvisar hur pass stora skador är och vad som behöver utföras för en lyckad dataräddning. De är ofta vi få in mobiler som varit på andra ställen där de inte kunde fixa problemet och där sedan Plexdata återskapat allt material. Data recovery mobil telefon

Fråga: Varför syns inte min hårddisk i bios längre?

Svar: Att hårddisken inte syns i bios längre eller visar fel storlek kan bero på logiska fel, elektroniska eller fysiska fel. Vad som är fel kan bara en professionell analys utvisa. Lyssna på hårddisken om den för missljud eller är helt död. För den missljud så som klickar eller piper så stäng av den direkt. Är den död kan det tyda på elektroniska fel såsom en kortslutning. Plexdata utför en gratis diagnos och ni får ett kostnadsförslag på vad kostnaden kan bli vid en lyckad dataräddning. Det skiljer sig åt beroende på vilket media man lämnar in. Kontakta Plexdata för hjälp och tala live med en dataräddningsingenjör så får du veta mer! Hårddiskkrasch

Direkt länk order dataräddning

För svar på ert problem omgående var god ring: 040-132212. Eller fråga en dataräddningsingenjör i formuläret nedan:

3 + 1 = ?

Copyright © 2002-2022 Plex Data Recovery Sweden. Alla rättigheter är reserverade.