RAID Data Recovery

Dataräddning från alla typer av raid arrays på marknaden!

Drabbats av ett raid haveri?

Raid recovery processen och varför välja Plexdata?

Varför välja Plex Data Recovery?

1. Expertis:
Plexdat:s raid data återställningsexpert har många års erfarenhet och djup kunskap om RAID-system, datalagring och dataåterställningstekniker. Man håller sig uppdaterad med de senaste inom industrin, vilket säkerställer att man kan hantera RAID-återställning från olika tillverkare och konfigurationer.

2. Senaste teknologin:
Vikten av att använda spetsteknologi för att utföra effektiv dataåterställning. Labbet är utrustat med de senaste verktygen, utrustningen och renrumsmiljö, vilket gör att man kan hantera även de mest komplexa RAID-återställningsfallen.

3. Sekretess och säkerhet:
Datasekretess är högsta prioritet. Arbetat sker under strikta sekretessavtal för att skydda din känsliga information under hela återställningsprocessen. Du kan lita på att man hanterar dina uppgifter med största försiktighet och säkerhet.

4. Gratis analys:
Erfarenhet ger styrka, vilket är anledningen till att man erbjuder en gratis analys för att utvärdera omfattningen av skadorna och ge en offert för  återskapandet av era filer.

Raid data recovery processen?

1. Utvärdering:
När du kontaktar oss angående din RAID-dataförlust kommer en dataräddningsingenjör att genomföra en grundlig utvärdering av den påverkade RAID-arrayen. Den här utvärderingen hjälper en att fastställa omfattningen av skadan och lämplig återhämtningsstrategi.

2. Offert:
Efter utvärderingen ger får ni en detaljerad offert som beskriver kostnads- och tidsuppskattningar för dataåterställningsprocessen. Vi tror på transparens och det finns inga dolda kostnader i vår prissättning.

3. Återställning:
Efter ditt godkännande kommer en expert att påbörja dataåterställningsprocessen. Här använder man dem bästa verktygen som finns tillhanda med användning av avancerad teknik för att reparera, rekonstruera och extrahera data från RAID-arrayen samtidigt som dataintegriteten bibehålls.

4. Dataöverföring:
När återställningen är klar kommer man att överföra den återställda informationen på ett säkert sätt till det media du väljer, vilket säkerställer att du har tillgång till din viktiga information igen. Leverans enligt önskemål.

5. Eftervård:
Jobbet är inte utfört förrän du är helt nöjd. Plex Data Recovery kan i vissa fall hjälpa er med korrekt återintegrering av återställd data i ditt system och tillhandahåller support efter återställning om det behövs.

Raid recovery Experter

Sedan 2003 har man återställt data från kraschade Raid-arrayer

Raid krasch:
Dataförlust kan vara en förödande upplevelse, särskilt när det påverkar kritisk information som lagras på RAID-system (Redundant Array of Independent Disks). Oavsett om du är en företagsägare som hanterar viktig kunddata eller en individ med värdefulla minnen lagrade i din RAID-array, kan förlusten av data störa verksamheten och göra att du känner dig hjälplös.

Grips inte av panik! Plexdata har sedan 2003 mer än 20 års erfarenhet av professionell raid dataräddning oavsett raid konfiguration. Här hjälper man dig att återställa datainformation som förlorats på grund av en felande raid-array. Man satsar alltid på att kunna leverera återställda filer samma dag om möjligt. Allt för att ni snabbt skall komma igång igen! 

Vad är RAID Data Recovery?
RAID-system används ofta för att förbättra datalagringsprestanda, tillförlitlighet och redundans. Men även med redundans på plats kan RAID-arrayer fortfarande stöta på olika problem som leder till dataförlust. RAID-dataåterställning avser processen att hämta data från misslyckade, skadade eller skadade RAID-arrayer. Det kräver specialiserad kunskap, avancerade verktyg och erfarenhet för att framgångsrikt återställa data utan att riskera ytterligare skada.

Därför är det av stor vikt att du vänder dig till ett företag med lång erfarenhet. För ibland har man bara en chans att återställa era databaser eller filer!

Server gått offline? Snabb server återställning!
Server raid data nas återställning hos Plexdata.se

Klicka här för mer info om Nas San, Das Recovery | Server Recovery

Raid recovery | återställa raid

Oavsett raid nivå eller antalet diskar kan man oftast snabbt rädda er data

Här hanterar man alla förekommande server märken och raid konfigurationer

QNAP
DELL EMC
APPLE
IBM
HP
LACIE
Netgear
Cisco
Iomega
Intel
Lenovo
ONStor
DELL
Drobo
Buffalo
D-Link
Synology
Linksys
Seagate
Western Digital
Toshiba
Hitachi
I-O Data
Sandisk

Förhindra dataförlust

Plexdata är här för att hjälpa dig att återställa dina filer. Förebyggande åtgärder minimerar risken för dataförlust. Ni rekommenderas att implementera en robust säkerhetskopieringsstrategi, regelbundet underhåll av RAID-system och investerar i högkvalitativ hårdvara. Tips, råd och hjälp ges vid behov.

Varning!

I vissa fall kan det hända att dataåterställning från allvarligt skadade RAID-arrayer inte är möjlig, trots alla ansträngningar. Man kommer alltid veta sannolikheten för framgång under utvärderingsfasen. Dessutom avråder man från att försöka göra-det-själv-dataåterställningsmetoder eftersom de kan förvärra situationen och minska chanserna för framgångsrik datahämtning. Det är bäst att lita på professionella dataåterställningsexperter för RAID-återställning.

Om du fått ett raidhaveri så STOPPA allt arbete omedelbart och kontakta en expert på raid recovery som hanterar dessa situationer dagligen. Det finns inget ångra läge om det gått på för långt.

Hur lång tid har ni råd att vänta?!

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Ring direkt!! 040-132212 (24/7)

Vanliga scenarier för RAID-dataförlust:

RAID-dataåterställningstjänster täcker ett brett spektrum av scenarier, inklusive:

Dataräddning server med åtta sas hårddiskar.
Raid datarecovery från SAS hårddiskar

Hårddisk fel som kan uppstå på en server, Nas eller San nätverk:

Oftast bråttom att få tillbaka data

Snabba leveranstider?!

Återställd serverdata kan levereras samma dag om ärendet kommer in tidigt på morgonen. Framgångsgraden för en dataräddning beror i första hand på diskarnas skick och sedan på om IT-teknikern har försökt lösa problemet själv. Det som vanligtvis drar ut på leveranstiden är om ni själv eller låtit någon annan försökt åtgärda problemet. Annars är leveranstiden i bästa fall mellan 1-3 dagar vid val av akut dataräddning.

Klicka här för mer info om Nas San, Das Recovery | Server Recovery

WD Red Nas data recovoery
Välj Recovery företag med omsorg

Raid recovery där andra kan misslyckas

Cookiemeddelande!
För att sidan skall fungera korrekt måste du acceptera nödvändiga icke spårbara cookies. Välkommen!
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige