Heliumfyllda Hårddiskar: Den Högpresterande Lagringslösningen med En Kostsam Twist

Heliumfyllda hårddiskar där hårddisken slutar att fungera på grund av trasiga läshuvuden innebär oftast en mycket stor kostnad för ett företag eller en privatperson på grund av komplexiteten som kräver speciell utrusning och och expertkunskap för att återskapa data. Plexdata är ett av dem få företagen i världen som kan rädda data från heliumfyllda hårddiskar.

Dela detta inlägg

Seagate data recovery Sverige
Seagate data recovery Sverige

Inom den snabbt framväxande världen av datalagring har heliumfyllda hårddiskar blivit en teknologisk framsteg som erbjuder hög prestanda och ökad kapacitet. Dessa avancerade enheter har tagit över marknaden för professionell lagring och datacentermiljöer, men de kommer också med en betydande kostnad för data recovery jämfört med sina traditionella motsvarigheter.

Heliumfyllda hårddiskar skiljer sig från konventionella enheter genom att de fylls med heliumgas istället för luft. Detta innovativa tillvägagångssätt har flera fördelar, särskilt när det gäller att minska luftmotståndet inuti enheten. Genom att ersätta luften med helium minskas friktionen, vilket resulterar i mindre värmeutveckling och lägre energiförbrukning. Dessutom minskar heliumets lättare vikt belastningen på de roterande delarna av hårddisken, vilket möjliggör snabbare rotationshastigheter och därmed ökad datatillgänglighet.

Fördelarna med heliumfyllda hårddiskar inkluderar också en högre datatäthet och kapacitet, vilket gör dem idealiska för företag och organisationer med enorma mängder information att lagra och hantera. Men denna avancerade teknologi medför också vissa utmaningar, speciellt när det gäller data recovery.

Traditionella hårddiskar har en relativt enkel konstruktion jämfört med sina heliumfyllda motsvarigheter. När det uppstår problem, som mekaniska fel eller korruption av lagringssektorer, kan tekniker ofta utföra data recovery med relativt låg svårighetsgrad. Å andra sidan är heliumfyllda enheter mer komplexa och kräver specialiserad utrustning och expertkunskap för att återskapa data.

Den främsta anledningen till den högre kostnaden för data recovery för heliumfyllda hårddiskar är den tekniska komplexiteten. För att öppna och reparera dessa enheter krävs specialiserade renrum och utrustning för att hantera heliumets volatilitet. Dessutom kräver återställningsprocessen avancerad expertis för att navigera genom de komplicerade interna komponenterna.

Sammanfattningsvis erbjuder heliumfyllda hårddiskar en överlägsen lagringslösning för företag som kräver hög prestanda och stor kapacitet. Dock bör företag vara medvetna om de högre kostnaderna för data recovery i händelse av en oväntad hårddiskfel. Att välja den mest lämpliga lagringslösningen bör alltid balansera prestanda, kapacitet och kostnad, med medvetenhet om de potentiella utmaningarna som kan uppstå vid återställning av data från heliumfyllda enheter.

Därför ska man alltid ha en backup på sina filer när man äger en helium fylld hårddisk. Två diskar dubbla kopior! Hur vet man om man har en helium fylld hårddisk? Oftast är dem på minst 8tb och uppåt. Så har du en portabel hårddisk är inte detta en helium fylld hårddisk.

#hårddiskrecovery #heliumfylldhårddisk #räddahårddisk #lagahårddisk

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar och dem senaste nyheterna

Mer att utforska

Seagate data recovery Sverige
Nyheter

Heliumfyllda Hårddiskar: Den Högpresterande Lagringslösningen med En Kostsam Twist

Heliumfyllda hårddiskar där hårddisken slutar att fungera på grund av trasiga läshuvuden innebär oftast en mycket stor kostnad för ett företag eller en privatperson på grund av komplexiteten som kräver speciell utrusning och och expertkunskap för att återskapa data. Plexdata är ett av dem få företagen i världen som kan rädda data från heliumfyllda hårddiskar.

När allt annat misslyckas

Är du välkommen till plexdata

Cookiemeddelande!
För att sidan skall fungera korrekt måste du acceptera nödvändiga icke spårbara cookies. Välkommen!
Läs mer här -> Integritetspolicy

VILLKOR + (NCA)

 

Företag
Plexdata och köparen av tjänsten som kallas Partner eller Kund.

Sekretess
Plexdata har högsta sekretess etc. kommer under inga omständigheter att dela eller vidarebefordra konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att det inlämnade mediet inte innehåller barnpornografi, vilket omedelbart polisanmäls. Vad definieras som konfidentiell information? All information överförs om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – skriftligt, elektroniskt eller muntligt. Vilken nivå av säkerhetsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa konfidentialitet? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att förhindra att konfidentiell information avslöjas, och den konfidentiella informationen som tas emot ska skyddas av skydd som är minst lika med den säkerhetsnivå som mottagaren tillämpar på sitt eget konfidentiella material.

Datasäkerhet
Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line-servrar helt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden har fått sina rekonstruerade filer, lagras de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för din säkerhet i det osannolika fallet att något händer på vägen till er eller om det händer en olycka hemma innan en backup utförts och plötsligt behöver ni en ny kopia av de rekonstruerade filerna. Efter mottagande och efter två veckor har gått kommer era filer att raderas från vår filserver. Inte ens vi kan återställa filerna efter raderingen från vår filserver, detta garanterar dig högsta datasäkerhet. Det enda sättet att få tillbaka dina filer är att göra om arbetet.

Donerade datamedia Datamedia skänkt av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan komma åt lagrad data som en gång lagrats på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda delar av datamedia skänkta av kunden/partnern. Oönskade eller insamlade datamedium efter att ärendet avslutats lagras av Plexdata i högst två månader, varefter det inlämnade datamediumet kommer att kasseras eller återanvändas. Kunden/partnern har då inte rätt att kräva tillbaka det inlämnade datamediumet från början. Eftersom ingen kontakt har tagits sedan vi senast kontaktade er.

Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återställas. Ingen kan göra det. Endast en analys kan visa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppgifter, utan några skyldigheter gentemot kunden. Plexdata ansvarar inte för förlorade försändelser vare sig till eller från kund/partner. Plexdata reserverar sig för alla möjliga mänskliga fel. Alla krav mot Plexdata är begränsade till det belopp som faktureras kunden, dock högst 10 000 kr inkl moms.

 

Sändning
Kunden ansvarar för frakt till och från vårt laboratorium, om inget annat anges. Det enda Plexdata kan hjälpa till med är packmaterial som skickas kostnadsfritt till kunden/partnern på begäran av kunden/partnern. Rekonstruerat material tillhandahålls vanligtvis för nedladdning från vårt moln (max 20gb) eller på en extern bärbar hårddisk eller USB-minne.

Servicenivå och leveranstider
En kostnadsfri analys genomförs inom 2-4 timmar (multi disk system 24H) och resultatet presenteras med ett kostnadsförslag och vilka åtgärder som behövs för en eventuellt lyckad dataräddning. Under vissa omständigheter och överbelastning i laboratoriet kan analysen ta längre tid. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än vanligt kommer ni att meddelas och få information om vilka extra åtgärder som är nödvändiga i just ert fall. Om Akut analys väljs av kund/partner och leveranstiden överskrids innebär det att ärendet är ett så kallat svårt och krävande ärende som kräver längre tid än beräknat på grund av att exempelvis hårddisken är svag att läsa av efter reparationer. Det är inget man kan påverka i de fallen.

Villkor för gratis analys Om du har kvalificerat dig för en kostnadsfri analys kommer Plexdata att fastställa det faktiska problemet din enhet lider av och inom 2-4 timmar, förutsatt att enheten lämnades in i receptionen av kunden eller Bud. Du väljer sedan om ärendet är brådskande eller inte. Ni får därefter ett kostnadsförslag och ni godkänner om man ska gå vidare med ärendet. I de få fall där Plexdata misslyckas med att rekonstruera era filer kostar det inget förutom eventuellt använda reservdelar som ni i förväg fått reda på och godkänt. I händelse av framgångsrik dataåterställning under den kostnadsfria analysen, där kunden av en eller annan anledning inte väljer att köpa de rekonstruerade filerna, förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift på 995 sek inkl moms för arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen. Ingen data ingen kostnad.

Betalning och ändringar av villkor
Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning före leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning, till exempel för leverans av återställd data. Plexdata förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller utformningen av tjänsterna som gäller tills vidare.

Tvist
Vid en tvist ska den i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Malmö Stad – Sverige.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Personlig data

Godkänna behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter:
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi registrerar inga personnummer. Det är frivilligt för dig att förse oss med dina personuppgifter, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas så att vi kan fullgöra våra skyldigheter, enligt beskrivning nedan. Behandlingen är förenlig med dataskyddsförordningen då Plexdata har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna priser och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, se till att du får förmånerna du har rätt till, marknads- och kundanalyser och systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via SMS. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system. Plexdata kan komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda dig förmåner eller för något av de andra syften som nämns ovan. Enligt lagen kan vi också behöva lämna information till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?
De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, foton, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och IP-nummer.

Personuppgiftsansvarig är:
Plex Data Recovery
Ingenjörsgatan 1.
215 68 Malmö – Sverige
E-post: kontakt@plexdata.se

Samtycke till behandling av personuppgifter
Om dina (eller din anhörigas) personuppgifter registreras/behandlas för andra ändamål än de som anges ovan krävs samtycke. Detta ska registreras i separat ordning, skilt från övriga ärenden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Plexdata har då ingen ytterligare rätt att behandla de uppgifter som lämnats till stöd för samtycket. Tider då personuppgifter lagras Plexdata behandlar och lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera tjänster och uppgifter åt dig, eller så länge vi är skyldiga att lagra dem enligt lagen. De raderas sedan enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett lagkrav på att lagra dem eller en laglig grund för att lagra dem. Om du har gett oss dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, lagras uppgifterna enligt gällande rutiner och endast så länge som är absolut nödvändigt. De raderas sedan.

Marknadsföring i form av recensioner via tredjepartscookies
Du accepterar att Plexdata använder tredjepartscookies från följande leverantör:
1. Trustpilot placerar cookies på din Plexdata.se-webbplats. Detta för att bjuda in kunder att skriva recensioner och för verifiera dem. För mer info -> http://www.trustpilot.com

Dina rättigheter
Du har rätt att se hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära insyn i information om behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras, överflödig behandling begränsas, ogrundad behandling raderas. En begäran om något av ovanstående ska skickas till adressen nedan.
Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Plex Data Recovery Ingenjörsgatan nr 1. 215 68 Malmö Sverige