Beställ dataräddning privatperson, Rädda bilder privatperson

Onlinebeställning/Ladda ner orderform (pdf)

Online beställning kan göras nedan. Ett bekräftelsemejl skickas ut till er. När analysen är klar återkommer man med ett kostnadsförslag för återvinning av era filer. Ring på 040-132212 om någonting är oklart.

 • För info om priser var god ring. Priset skiljer sig åt beroende på vilket datalagringsmedia man har problem med.
 • DropIn – Det går bra att komma in till labbet och lämna in ärendet själv, Ring innan på 040-132212.
 • För mobilsurfare är det enklast att göra online beställning. Vill du skriva ut ett formulär så tryck bara på pdf bilden härpå sidan så laddas den ner i bakgrunden.
 • Vill ni hellre ställa en fråga först går det bra i kontakt formuläret på denna sida.
 • Skriva ut orderformuläret genom att först ladda ner orderformuläret i PDF.

Gör så här online order:

 1. Fyll i alla fält så gott det går. Fält markerade med * måste fyllas i.
 2. Klicka ”Skicka order” längst ner så får ni ett bekräftelsemejl och packinstruktioner.
 3. Man återkommer oftast samma dag ert gods ankommit och efter man tagit reda på vad det faktiska problemet ert inskickade lagringsmedia har.

Fyll i din online order nedan.

Vi behöver denna adress för att skicka ut eventuell lista på räddade filer.
Har du fyllt i alla behövande uppgifter? Nu kan du skicka in din defekta enhet för dataräddning. Uppge namn och telefonnummer i paketet. Adressetikett finns att skriva ut här på sidan som en pdf.

Analys och service nivå

Vid frågor ring: 040-132212

 • En kostnadsfri analys utförs inom 4 timmar och resultatet av analysen presenteras.
 • För priser var god ring för det skiljer sig beroende på vilket media man har och vilket problem det dras med -> 040-132212
 • Rabatt för studenter!
 • Bitcoin recovery och krypto plånböcker tar man en fast taxa i procent av plånbokens totala innehåll.
Servicenivå Leveranstid
Budget 10-30 arbetsdagar (beroende på arbetsbelastning)
Brådskande 4-10 arbetsdagar
Prioritet 1-3 dagar

Priser privatpersoner är inklusive moms. Var god ring på 040-132212 så du får rätt pris för ditt ärende.

Ladda ned och skriv ut orderformulär (pdf)

För dig som inte vill göra en online beställning går det bra att ladda ner vårt beställningsformulär (pdf) nedan:

 • Skicka godset med post eller bud (spårbart). Adressetikett och packinstruktioner finns i formuläret.
 • Drop-In. Lämna in ditt ärendet själv till vårt labb. Var god ring innan på 040-132212.

Komplett orderformulär +
Adressetikett + info packa hårddisk säkert.

Beställ dataräddning privatperson

ENDAST
adressetikett + info packa hårddisk säkert.

Plexdata packsedel icon

Allmänna villkor

 1. Villkor Plexdata och köparen av tjänsten kallad Partner eller Kund.
 2. Sekretess Plexdata har högsta sekretess och endast en person har tillgång till kunddata på servarna. Plexdata kommer under inga omständigheter dela med sig eller föra vidare konfidentiell information eller kundens rekonstruerade filer till tredje part. Detta gäller dock under förutsättning att inskickat media inte innehåller barnpornografi som omedelbart polisanmäls.
  Vad definieras som konfidentiell information? All information som överlåtits, om inget annat anges. I vilken form kan den konfidentiella informationen vara? I vilken form som helst – Skriftlig, elektronisk eller muntlig.
  Vilken nivå av skyddsåtgärder måste mottagaren av informationen vidta för att säkerställa sekretessen? Mottagaren ska vidta alla åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra avslöjande av konfidentiell information, och den konfidentiella informationen som erhållits ska skyddas med skyddsåtgärder på minst samma nivå som mottagaren tillämpar på sina egna konfidentiella material.
 3. Datasäkerhet Kundens data skyddas i låsta utrymmen på säkra krypterade off-line servrar totalt isolerade från internet. Efter en lyckad dataräddning och kunden mottagit sina rekonstruerade filer sparas de rekonstruerade filerna på en krypterad filserver i 2 veckor. Detta för er säkerhet om något mot förmodan skulle hända på vägen i frakten eller ni själv ställer till det och plötsligt behöver ny kopia av dem rekonstruerade filerna. Efter mottagandet och det gått två veckor raderas (nollas) era filer från vår filserver. Inte ens vi kan återskapa filerna efter raderingen ifrån vår filserver detta för er garant till högsta datasäkerhet. Det enda sättet då för att få tillbaka era filer är att göra om jobbet igen.
 4. Donerad datamedia Data media som donerats av kunden/partnern kommer att förstöras eller raderas så att ingen någonsin på något sätt kan få åtkomst till lagrad data som en gång låg sparad på disken. Plexdata förbehåller sig rätten att använda sig delar på donerad datamedia av kund/partner. Ej efterfrågad eller avhämtad datamedia efter avslutat ärende sparas hos Plexdata i högst två månader därefter kasseras inlämnat datamedia eller återvinns. Kunden/partner har då ingen rättighet att kräva tillbaks från början inlämnade datamedia. Eftersom ingen kontakt har tagits sen vi kontaktade er sist.
 5. Ansvarsbegränsning Plexdata kan aldrig garantera att kundens data kan återskapas. Det kan ingen göra. Endast en analys kan utvisa detta. Plexdata förbehåller sig rätten att inte åta sig vissa uppdrag, detta utan några förpliktelser gentemot kund. Plexdata ansvarar inte för bortkomna försändelser varken till eller ifrån kunden/partnern. Plexdata reserverar sig för alla eventuellt mänskliga misstag. Alla krav riktade mot Plexdata begränsas till det belopp som fakturerats kunden, dock högst 10.000 kr.
 6. Frakt Kunden står för frakten från och till vårt labb om inget annat anges. Det enda Plexdata kan bistå med är pack material som skickas gratis till kund/partner om kund/partner begärt det. Rekonstruerat material levereras oftast på en extern portabel hårddisk eller ett usb-minne.
 7. Service nivå och leveranstider En kostnadsfri analys utförs inom 4 timmar (multidisk system 24H) och resultatet presenteras och kostnadsförslag ges utifrån vald åtgärdstid av kund. Under vissa omständigheter och överbelastning i labbet kan analysen dra ut på tiden. Om ärendet är krävande och behöver mer resurser än normalt blir ni underrättad och får reda på information om vilka extra åtgärder som behövs i just ert fall. Om Akut analys valts av kund/partner och leveranstiden överskrids betyder detta att ärendet är ett så kallat svårt och ett krävande fall som kräver mer tid än beräknat på grund av till exempel att hårddisk är svag att läsa ifrån efter reparationer. Det är inget man kan påverka i sådan sällsynta fall.
 8. Villkor för kostnadsfri analys Har man kvalificerat sig för en kostnadsfri analys och i de få fall Plexdata inte lyckas att rekonstruera era filer under den kostnadsfria analys kostar det ingenting. Men vid lyckad dataräddning under den kostnadsfria analysen där kunden inte vill väljer köpa de rekonstruerade filerna av en eller annan anledning förbehåller sig Plexdata rätten att ta ut en avgift 995 sek ink moms för nerlagt arbete och resurser som krävdes när era filer återskapades under den kostnadsfria analysen.
 9. Betalning och Ändringar i Villkoren Betalning mot faktura 30 dagar för kreditgodkända företag/myndigheter. Normalt gäller förskottsbetalning innan leverans och Plexdata förbehåller sig rätten att använda förskottsbetalning eller postförskott för leverans av återskapad data. Plexdata Förbehåller sig rätten att ändra villkoren och/eller tjänsternas utformning som gäller tills vidare.
 10. Tvist Vid tvist skall denna i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras i allmän domstol i Malmö.

Villkor uppdaterade 2022-11-19

Plexdatas villkor får inte olovligen kopieras. Varken text eller publicering av det någon annanstans eller skriva ut för allmänt bruk utan tillstånd av Plexdata som är ägare av villkors texten Punkt 1-10 i ovan text.

Plexdata express frakt
Reparera hårddisk eller ssd disk? Kontakta Plexdata i Malmö för gratis rådgivning!

 Malmö: 040-132212.
Eller använd vårt kontaktformulär.

Copyright © 2002-2022 Plex Data Recovery Sweden. Alla rättigheter är reserverade.